Proeftuinen

Wat is een Ipigs-proeftuin?

In het Ipigs project gebruiken we daadwerkelijke praktijk omstandigheden om ervaring op te doen met inline inspectietechnieken, de zogenaamde proeftuinen. Deze proeftuinen betreffen dus testen in transportleidingen van gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Wat wij van u vragen:

Bent u een gemeente, waterschap of drinkwaterbedrijf, en wilt u een of meerdere leidingen ter beschikking stellen voor test inspecties, neem dan contact met ons op (renske.terhorst@sweco.nl, 06 51783688).

Wat wij aanbieden:

 • een handreiking als ondersteuning van het uitvoeren van een inline inspectie. Hierin worden de processtappen van en de eisen aan een inline inspectie beschreven. Tevens biedt de handreiking een checklist voor de werkafspraken tussen inspectiebedrijf en leidingbeheerder;
 • voorbeeld aanbestedingsdocumenten voor een inline inspectie;
 • kennis over inspectiebedrijven en inspectietechnieken;
 • sluit u zich aan, dan zijn wij beschikbaar voor alle vragen met betrekking tot inline inspecties, faalmechanismen, aanpak

Hoe gaat een Ipigs proeftuin in zijn werk?

voorbereiding

 1. Wanneer een leidingbeheerder een leidingdeel ter beschikking stelt als proeftuin, dan brengen we de inspectiebedrijven hiervan op de hoogte. We sturen de leidingspecificaties en inspectiedoelen op naar de inspectiebedrijven en vragen of zij op basis van deze informatie interesse hebben in een test inspectie van de leiding. Van de bedrijven die interesse tonen sturen we de contactgegevens door.
 2. Voorafgaand aan de inspectie vullen de leidingbeheerder en het inspectiebedrijf de checklist in de handreiking op. Dit geeft duidelijkheid bij beide partijen over de verwachtingen.
 3. Bij de contractvorming en (eventuele) prijsafspraken van de inspectie zijn wij niet betrokken. Leidingbeheerder en inspectiebedrijf maken hier samen afspraken over. Wel stellen we een basis aanbestedingsdocument beschikbaar, die de leidingbeheerder als startpunt kan gebruiken. En als er vragen zijn dan helpen we graag.

Tijdens de inspectie

 1. Tijdens de inspectie bezoeken wij de testlocatie.
 2. De leermomenten van de inspectie verwerken wij in de handreiking Ipigs.

Na afloop van de inspectie

 1. Wij verzoeken de leidingbeheerder en het inspectiebedrijf een vragenlijst in te vullen.
 2. Na afloop van de inspectie hebben we een (telefonisch) interview met de leidingbeheerder en het inspectiebedrijf.
 3. De leermomenten van de inspectie verwerken wij in de handreiking Ipigs.

Planning

In 2018 en 2019 staan de volgende proeftuinen op de planning:

Klik hier voor de ervaringen van de uitgevoerde proeftuinen