Hét portaal waar ontwikkelaars van intelligent pigs en leidingbeheerders in de drinkwater- en afvalwatersector elkaar vinden voor informatie-uitwisseling, standaarden en proefprojecten.

Ipigs in het kort

In de olie- en gasindustrie worden inline inspectietechnieken voor persleidingen gebruikt die bruikbaar kunnen zijn voor drinkwater- en afvalwaterpersleidingen. Ondertussen zijn er in Nederland vele kilometers drinkwater- en afvalwaterpersleidingen die op basis van hun leeftijd of risicoprofiel geïnspecteerd zouden moeten worden.

Drinkwaterbedrijven, waterschappen en gemeenten hebben drinkwater- en afvalwaterpersleidingen in eigendom en zijn verantwoordelijk voor het functioneren hiervan. Zij zijn dan ook gebaat bij goede inspectietechnieken. Daarom zijn deze partijen samen met Stichting RIONED en STOWA het Ipigs project gestart. Het doel van het project is de ontwikkeling van inline inspectietechnieken voor afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen te stimuleren en de belangrijkste stakeholders – de leidingbeheerders en de inspectiebedrijven die apparatuur ontwikkelen – te ondersteunen.