Doel van het project Ipigs

Het doel van het Ipigs  project is om de ontwikkeling van inline inspectietechnieken voor afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen te bevorderen en de belangrijkste stakeholders – de leidingbeheerders en de inspectiebedrijven die apparatuur ontwikkelen – te ondersteunen.

We ondersteunen leidingbeheerders (afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen) door:

  1. via deze website  en via evenementen te informeren over de beschikbare technieken en hun specificaties,
  2. de leidingbeheerders te laten vertegenwoordigen door een klankbordgroep, om de belangrijkste wensen en eisen voor de te ontwikkelen meetapparatuur naar de inspectiebedrijven te kunnen brengen
  3. een Ipigs handreiking beschikbaar te stellen. De handreiking beschrijft de processtappen van en de eisen aan een inline inspectie. Tevens biedt de handreiking een checklist voor de werkafspraken tussen inspectiebedrijf en leidingbeheerder.

We ondersteunen inspectiebedrijven door:

  1. proeftuinen, dit zijn circa 10 inspecties die in het Ipigs project in 2018 en 2019 worden gevolgd. Het doel is eind 2019 op basis van de ervaringen en evaluaties een scherpere Ipigs handreiking te verkrijgen. We promoten bij leidingbeheerders dat een proeftuin na de initiële inspectie wordt opengesteld voor andere inspectiebedrijven.
  2. leidingmaterialen beschikbaar te krijgen (en deze inzichtelijk te maken voor de inspectiebedrijven), zodat inspectiebedrijven hun apparatuur kunnen testen en ontwikkelen
  3. het beschikbaar krijgen van een range aan testlocaties (verschillende leidingmaterialen, diameters etc.), zodat ontwikkelaars de door hun ontwikkelde inspectieapparatuur kunnen testen
  4. de Ipigs handreiking beschikbaar te stellen aan inspectiebedrijven, zodat transparant is wat inspectiebedrijven en leidingbeheerders van elkaar mogen verwachten. Inspectiebedrijven zijn vrij om verbeterpunten voor de handreiking aan te dragen.

Beheerders van afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen hebben behoefte aan tools voor het in-line inspecteren van leidingen. Intelligent pigs, die in de olie- en gasindustrie al veelvuldig wordt toegepast, zijn hier uitermate voor geschikt. Een intelligent pig beweegt zich voortgestuwd door het medium door de leiding en verzamelt tijdens zijn ‘run’ data over de toestand van de leiding. Deze data wordt na de run uitgelezen. Leidingbeheerders (gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven) hebben de wens dat intelligent pigs voor afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen versneld beschikbaar komen en de inspectiemogelijkheden zo veel mogelijk aansluiten aan hun behoefte.

Om invulling te geven aan deze behoefte ging eind 2016 het project Intelligent pigs voor afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen (kortweg Ipigs genoemd) van start. Stichting RIONED, STOWA, de gezamenlijke drinkwaterbedrijven en waterschappen en een aantal gemeenten zijn initiatiefnemer van dit project.

In opdracht van Ipigs heeft KWR onderzoek gedaan naar de inspectiebehoefte en technische randvoorwaarden van intelligent pigging in de water- en afvalwaterleidingensector. De verwachting is dat er in de komende 20 jaar behoefte is om circa 9.500 km van deze leidingen te inspecteren.

Een aantal partijen biedt al technieken voor in-line metingen van afvalwaterpers- en drinkwaterleidingen aan. Er ligt echter nog een opgave om het aanbod beter aan te laten sluiten op de wensen van de water- en afvalwaterleidingsector.

Vanuit de ontwikkelaars van intelligent pigs is er behoefte aan kennisoverdracht vanuit de water- en afvalwaterleidingsector en proefprojecten. De water- en afvalwaterleidingsector heeft behoefte aan kwalitatief goed uitgevoerde inspecties. Dit kan worden geborgd door het ontwikkelen en beschikbaar stellen van (documenten met) aanbevelingen en andere ondersteunende documenten (voor zowel de leidingbeheerders als ontwikkelaars) voor het uitvoeren van de inspecties.