Wall-C

Wall-C is de tool die theoretisch bepaalt wat de minimaal benodigde wanddikte van AC, PE en NGIJ persleidingen is.

U heeft een inspectie, bijvoorbeeld met een intelligent pig, uitgevoerd met als doel de effectieve (nog gezonde) wanddikte van een buis of een gehele leiding te bepalen. Nadat de effectieve wanddikten bekend zijn uit de metingen, wilt u weten of de buis voldoet. Daarvoor kunt u onze handige tool Wall-C gebruiken. Wall-C staat voor Wall (=wand in het Engels) Calculator, maar is ook een verwijzing naar het alleraardigste robotje Wall-E. Wall-C berekent de minimaal benodigde wanddikte voor uw specifieke situatie.

Op deze manier kunt u berekenen of uw buis van asbestcement, nodulair gietijzer of PE (zoals in dit voorbeeld) theoretisch nog voldoet voor de huidige bedrijfsvoering of dat deze zich in de gevarenzone bevindt.

De onderbouwing van de berekeningen, die we hebben uitgevoerd conform NEN 3650, hebben we vastgelegd in dit rapport, maar ook via onderstaande handige web tutorial.

 

Wall-C

De tool werkt eenvoudig.

  1. U opent Firefox, Microsoft Edge of Google Chrome. U gebruikt geen Internet Explorer.
  2. U selecteert in de grafiek de grondsoort waarin de buis ligt. U ziet de grafieken veranderen op basis van de nieuwe uitgangspunten.
  3. Vervolgens selecteert u het materiaal inclusief de materiaalklasse en diameter.
  4. U kiest welke verkeersklasse conform NEN 3650 past bij uw situatie (u kunt in de legenda de verkeersklassen die niet van toepassing zijn, uitzetten door erop te klikken)
  5. U leest in de linker grafiek de dekking af die past bij uw situatie (de horizontale as) en op de verticale as welke minimaal benodigde wanddikte geldt voor uw specifieke (verkeers)situatie.
  6. U leest in de grafiek aan de rechterkant  de minimaal benodigde wanddikte voor de inwendige druk, die voor uw situatie geldt.
  7. De hoogste minimale wanddikte van deze twee grafieken is de benodigde minimale wanddikte in uw situatie.

Wilt u voor een andere situatie een nieuwe grafiek maken, kies dan weer eerst de juiste grondsoort en vervolgens het materiaal en de materiaalklasse.

Succes!

Bij vragen kunt u contact opnemen met john.driessen@sweco.nl, 06 517 83 882