Literatuur

Rapport

Bron

Download

Ipigs handreiking (concept) – 2020

Ipigs

Ipig inspectiebehoefte en technische randvoorwaarden – 2018

KWR

Projectvoorstel onderzoeken ultrasone meettechnieken leidinginspectie – 2013

Voorzieningen voor het continu monitoren van leidingen – 2007

BTO

Inspectietechnieken voor rationeel saneringsbeleid van leidingnetten – 2010

BTO

Leidingen vervangen of niet, hoe neem je een goede beslissing? – 2010

BTO

Technische levensduur voor groepen leidingen, naar een onderbouwing van het investeringsbeleid – 2011

BTO

Levensduur van leidingen. Een maatschappelijk en functioneel perspectief – 2011

BTO

Field demonstration of innovative condition assessment technologies for water mains: acoustic pipe wall assessment, internal inspection, and external inspection – 2014

EPA

Handreiking persleidingen – 2015

STOWA/ stichting RIONED

Handboek materialen AWP systeem – 2015

Waterschap Brabantse Delta

Specification and requirements for in-line inspection of pipelines – 2016

POF

Guidance on achieving ILI First Run Success – 2012

POF

Ontwikkeling van een beoordelingsmodel voor de hoofdpersleidingen van gemeente Rotterdam – 2013

Gemeente Rotterdam
Stichting RIONED
STOWA