De klankbordgroep

   

De klankbordgroep vertegenwoordigt de link tussen de ontwikkelaars en leidingbeheerders. Zij beantwoorden vragen over de te ontwikkelen inspectietechnieken van inspectiebedrijven, geven aan welke inspectiewensen en -eisen er zijn vanuit de leidingbeheerders en denken mee over ondersteunende documenten voor het uitvoeren van de inline-inspecties van drinkwater- en afvalwaterpersleidingen.

De klankbordgroep bestaat uit 8 deskundigen:

  • Rob de Jong – Dunea
  • Arne Spliet – IRM Systems
  • Jeroen Voetel – Gemeente Schagen
  • Piet Beers – PWN
  • Henk Nijhof – Waterschap Zuiderzeeland
  • Bas Hamers – Gemeente Rotterdam
  • Nico Beumer – Waternet

V.l.n.r. Elwin Leusink, Berry Krijbolder, Rob de Jong, Arne Bosch, Bas Hamers, Jeroen Voetel, Ton Beenen, John Driessen, Nico Beumer, Piet Beers, Henk Nijhof, Renske ter Horst, Arne Spliet.