Handreiking

Hieronder vindt u de Handreiking voor in-line inspecties van drinkwater- en afvalwaterpersleidingen.

Dit document bevat een checklist en evaluatieformulier.

  • De checklist heeft tot doel om vóórafgaand aan de inspectie alle van belang zijnde projectinformatie te verzamelen. Werkafspraken tussen leidingbeheerder en inspectiebedrijf worden hierin vastgelegd, zodat bij alle partijen transparantie en duidelijkheid is in alle fasen van het project.

Dit document is in de periode 2018-2020 continu in ontwikkeling. Het wordt periodiek geüpdatet naar aanleiding van proeftuinprojecten die we uitvoeren in het kader van het Ipigs project.

Ipigs handreiking (concept) – PDF format

Ipigs

Ipigs handreiking (concept) – Word format

Ipigs