Handreiking

Hieronder vindt u de Handreiking voor in-line inspecties van drinkwater- en afvalwaterpersleidingen.

Dit document bevat een checklist en evaluatieformulier.

  • De checklist heeft tot doel om vóórafgaand aan de inspectie alle van belang zijnde projectinformatie te verzamelen. Werkafspraken tussen leidingbeheerder en inspectiebedrijf worden hierin vastgelegd, zodat bij alle partijen transparantie en duidelijkheid is in alle fasen van het project.
  • Met het evaluatieformulier wordt de uitgevoerde inspectie geëvalueerd. Het doel hiervan is om deze handreiking te verbeteren en eind 2019 een definitieve versie op te leveren. De technieken zijn nog in ontwikkeling, het doel is dan ook niet om de technieken zelf te beoordelen en met elkaar te vergelijken.

Dit document is in de periode 2018-2019 continu in ontwikkeling. Het wordt periodiek geüpdatet naar aanleiding van proeftuinprojecten die we uitvoeren in het kader van het Ipigs project.

Ipigs handreiking (concept) – PDF format

Ipigs

Ipigs handreiking (concept) – Word format

Ipigs