De begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie beoordeelt het projectresultaat, de projectdoelstelling en de projectrisico’s en bewaakt de projectvoortgang. Na afronding van een deelresultaat bekijkt de begeleidingscommissie of de projectresultaten voldoende zijn en de projectdoelstellingen nog gelden.

De begeleidingscommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de water- en afvalwaterleidingsector. Zij zijn vanuit hun functie, kennis en ervaring in staat om het project te sturen. De begeleidingscommissie bestaat uit:

  • Richard Kors – Gemeente Rotterdam
  • Arne Bosch – Waternet / Gemeente Amsterdam
  • Rien de Ridder – Waterschap Zuiderzeeland
  • Hedzer Gietema – Waterschap Vallei en Veluwe
  • Eelco Trietsch – Vitens
  • Jurgen Bosch – Dunea
  • Ton Beenen – Stichting RIONED / STOWA (voorzitter)